За Нас

Основните цели на Туристическо дружество „Природа“ са да допринесе и подпомогне развитието на социалния туризъм като създава условия за намаляване на заседналия начин на живот, повиши информираността на гражданите относно ползите от природосъобразен начин на живот и формира траен интерес от практикуване на туристически дейности. 

Нашите основни цели са:

• Създаване на условия за практикуване на социален туризъм за здраве и дълголетие;
• Повишаване на квалификацията и осигуряване методическа подкрепа на своите членове за извършване на туристическа дейност; 
• Популяризиране и опазване на природните и културни забележителности; 
• Създаване и разпространение на добри практики за работа с ученици и студенти; 
• Осъществяване на информационно-рекламна, културно-просветна, научно-изследователска, краеведческа дейност и художествена самодейност;
• Сътрудничество с местната власт, органите на местно самоуправление и образователните институции; За постигане на целите и осъществяване на задачите Туристическо дружество „Природа“ извършва следните дейности:
• Методическо и организационно подпомагане на членовете си; 
• Организиране и реализиране на туристически и спортно-туристически изяви; 
• Строителство, ремонт, благоустрояване, обзавеждане, стопанисване и управление на туристически обекти и съоръжения; 
• Маркиране и обезопасяване на туристически маршрути и пътеки и грижи за поддържането им;

....и между другото

Всички искаме да живеем в по-чист свят и част от хората дори се опитваме да изхвърляме отпадъците си разделно. Да вдъхнем нов живот на вече използвани материали е прекрасно и все повече хора решават част от проблема рециклирайки. Трайното решение е като се намали потреблението!