За Нас

Основните цели на Туристическо дружество „Природа“ са да допринесе и подпомогне развитието на социалния туризъм като създава условия за намаляване на заседналия начин на живот, повиши информираността на гражданите относно ползите от природосъобразен начин на живот и формира траен интерес от практикуване на туристически дейности. 

Основни задачи, които си поставя Туристическо дружество „Природа“ във връзка с постигане на целите са:

• Отговаряне на нуждите на обществото от създаване на условия за практикуване на социален туризъм за здраве и дълголетие;
• Повишаване на квалификацията и осигуряване методическа подкрепа на своите членове за извършване на туристическа дейност; 
• Популяризиране и опазване на природните и културни забележителности; 
• Създаване и разпространение на добри практики за работа с ученици и студенти; 
• Осъществяване на информационно-рекламна, културно-просветна, научно-изследователска, краеведческа дейност и художествена самодейност; 

• Сътрудничество с местната власт, органите на местно самоуправление и образователните институции; За постигане на целите и осъществяване на задачите Туристическо дружество „Природа“ извършва следните дейности:
• Методическо и организационно подпомагане на членовете си; 
• Организиране и реализиране на туристически и спортно-туристически изяви; 
• Строителство, ремонт, благоустрояване, обзавеждане, стопанисване и управление на туристически обекти и съоръжения; 
• Маркиране и обезопасяване на туристически маршрути и пътеки и грижи за поддържането им;

• Произвежда и предлага услуги и стоки, свързани със социалния туризъм, туристическата база, обучението на кадри; 
• Осъществява издателска, информационна, рекламна, туроператорска и турагентска дейност;
• Участва самостоятелно или в партньорство с общини, неправителствени организации, стопански субекти и др., в програми и проекти на предприсъединителни фондове, грантове и други чуждестранни източници, както и в български проекти;

Всички искаме да живеем в по-чист свят и част от хората дори се опитваме да изхвърляме отпадъците си разделно. Да вдъхнем нов живот на вече използвани материали е прекрасно и все повече хора решават част от проблема рециклирайки. Трайното решение е като се намали потреблението!

....и между другото