Покана

от Управителния съвет

на Туристическо дружество “ Природа“

На 03.06.2021 година от 18:00 часа ще се проведе

Редовно отчетно общо събрание в офиса на дружеството намиращ се в гр.Пловдив, ул.Райко Даскалов“№53, ет.3, стая 30, със следния дневен ред:

1.Отчет на Управителния съвет

2.Финансов отчет

3.Приемане на бюджет за 2021 година

4.Предложения относно развитието на туристическото дружество

При липса на кворум събранието ще започне в 19:00 часа на същата дата, място и дневен ред независимо от броя на присъстващите.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *